T2, 02 / 2020 5:52 chiều | phuongchiphutho

Quý khách hàng đang muốn thành lập công ty TNHH 1 thành viên, muốn tìm hiểu thông tin về loại hình doanh nghiệp này. Vậy Quý khách hãy đến với công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin cho quý khách hàng. Dưới đây là một số thông tin về loại hình doanh nghiệp này:

Thành lập công TNHH một thành viên tại Phú Thọ

1. Khái niệm
Công ty TNHH 1 thành viên là Doanh nghiệp, trong đó:
– Công ty TNHH 1thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu.
– Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
2. Đặc điểm
– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân/tổ chức làm chủ sở hữu. Cá nhân làm Đại diện pháp luật.
– Có tư cách pháp nhân;
– Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp đăng ký;
– Chủ sở hữu toàn quyền quyết định trong việc điều hành của công ty;
-Vốn điều lệ của công ty thuộc do chủ sở hữu duy nhất của công ty đầu tư.
– Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký.
3. Thủ tục thành lập Công ty TNHH 1 thành viên tại Phú Thọ gồm:
Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên.
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
– Điều lệ công ty;
– Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của chủ sở hữu;
– Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền;
– Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký.
Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lên phòng đăng ký kinh doanh , sở kế hoạch đầu tư.
Trong Thời gian: 03 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ). Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập công ty TNHH 1TV.
Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.
Bước 5: Khắc con dấu tròn của doanh nghiệp
Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp.
Bước 6: Thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh
Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ từ các chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp.